SPOŁECZEŃSTWO
KULTURA
GOSPODARKA
POLITYKA
WIEDZA
SPORT
WYPOCZYNEK
PRAWO
URZĘDOWE
↵ Mazovia24.pl - CYKLE
↵ Mazovia24.pl - RUBRYKI
Mazovia24.pl - SONDAŻEWybierz Powiat..
↵ Mazovia24.pl - Kontakt
Redakcja
e-mail: redakcja@mazovia24.pl
tel.: 600 989 222
05-250 Radzymin, skr. pocztowa: 37
czynne w godzinach 10:00 - 17:00
Redaktor Naczelny
e-mail: naczelny@mazovia24.pl
Zarząd / Reklama
e-mail: zarzad@mazovia24.pl
tel.: 608 503 403
czynne w godzinach 10:00 - 17:00
Obsługa Prawna
e-mail: biuro@kancelariarudnik.pl
tel.: 22 786 50 16
Kancelaria Adwokacka Rudnik
* kontakty do poszczególnych redaktorów na stronach osobowych (Mazovia24.pl - REDAKTORZY)
Mazovia24.pl - REDAKTORZYMazovia24.pl - PARTNERZYNAPISZ DO NAS..
×
 
 OSTATNIE 
 WYDARZENIA 
 PUBLICYSTYKA 
 INFORMACJE 
 RUBRYKI 
 
szukaj dokładnie w takiej postaci
 
Miejsce | Ostatnie
Wyszukaj
 INFORMACJE  • województwo mazowieckie • powiat Radom •  Radom 
POROZUMIENIE MAZOWIECKIEJ SŁUŻBY WIĘZIENNEJ Z LASAMI PAŃSTWOWYMI 06.12.2021
opr.: ppor. Marek Pikulski
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie podpisał porozumienie z dyrektorami Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu i w Warszawie. Porozumienia stanowią podwaliny pod ścisłą współpracę mazowieckich jednostek penitencjarnych i nadleśnictw z regionu Mazowsza.
Współpraca z Lasami Państwowymi
Podczas spotkania w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu 2 grudnia 2021 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej
w Warszawie a Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Warszawie i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Radomiu. Zawarte porozumienia dotyczą wspólnych działań podejmowanych przez obie instytucje w obszarze zatrudniania odpłatnego i nieodpłatnego osób pozbawionych wolności na rzecz nadleśnictw jak również działalności edukacyjnej, resocjalizacyjnej i kulturalno-oświatowej realizowanej przez obie instytucje i jednostki organizacyjne im podległe. Dokumenty podpisali: Marek Roman – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie oraz dr inż. Andrzej Matysiak – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Mazowiecką Służbę Więzienną reprezentował Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniew Brzostek.

„Praca dla więźniów”
Zawarcie porozumienia jest następstwem podpisanego we wrześniu br. dokumentu o współpracy
w zakresie zatrudniania więźniów pomiędzy Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej gen. Jackiem Kitlińskim i p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Panem Józefem Kubicą. Dla Służby Więziennej współpraca z Lasami Państwowymi jest kontynuacją konsekwentnie realizowanego programu „Praca dla więźniów” zainicjowanego w 2016 roku przez wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego. Głównym celem programu „Praca dla więźniów” było zwiększenie powszechności zatrudnienia wśród skazanych oraz wspieranie szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej. Wyjątkowo pożądanym i osiągniętym efektem realizacji programu było zwiększenie możliwości zatrudnienia odpłatnego. Współpraca Służby Więziennej z Lasami Państwowymi to kolejny krok do zwiększenia efektywności programu „Praca dla więźniów”.

Dla wspólnego dobra
Podpisanie dokumentów otwiera dalszą drogę do współpracy w środowiskach lokalnych, na szczeblu zakładów karnych i nadleśnictw. Obecność na spotkaniu nadleśniczych z Nadleśnictwa Radom, Dobieszyn, Zwoleń oraz dyrektorów jednostek penitencjarnych z Grójca, Radomia i Żytkowic było ważnym elementem prowadzonych rozmów w zakresie zatrudnienia skazanych w gospodarstwach leśnych. Służba Więzienna angażując skazanych do aktywności na rzecz Lasów Państwowych – czy to w formie skierowania do zatrudnienia, czy też poprzez programy edukacyjne i resocjalizacyjne – wspiera proces readaptacji osób pozbawionych wolności. Leśnicy zyskują odpowiednio przygotowanych do pracy osadzonych, którzy wykonując proste prace leśne, szkółkarskie nabywają nowe kompetencje i wiedzę na temat lasów, gospodarki leśnej i przyrody. Szczegółowe zasady współpracy i zatrudniania określą umowy zawierane pomiędzy nadleśnictwem a dyrektorem właściwego zakładu karnego.

Dalsze działania
Mazowiecka Służba Więzienna ma już praktykę we współpracy z Lasami Państwowymi. Skazani z jednostek penitencjarnych okręgu warszawskiego wykonywali na rzecz nadleśnictw m.in. skrzynki na sadzonki, paśniki dla zwierzyny płowej, podsypy dla bażantów, budki dla kuropatw, skonstruowali 180 hoteli dla owadów i domków dla ptaków, 250 budek lęgowych, 200 karmników. Dotychczasowe doświadczenie współpracy więziennictwa i leśników wskazuje, że podpisane dziś porozumienie będzie skutecznie wcielane w życie z korzyścią dla wszystkich stron.
KOMENTARZE
Brak aktualnych komentarzy.
*  Redakcja Mazovia24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane jako komentarze i na bieżąco usuwa wszelkie materiały uznawane za obraźliwe. Zawartość każdego wpisu wyraża osobiste poglądy i opinie autora. Zabrania się umieszczania treści obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. Złamanie tej zasady będzie przyczyną natychmiastowego usunięcia wpisu.
GAds body - poz - 880x150 bot
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2022-05-25
USD 4,3069 -0,00%
EUR 4,5955 -0,33%
CHF 4,4727 +0,01%
GBP 5,3938 +0,30%
Wspierane przez Money.pl
GAds kolumna - poz. - 280x250
Polecane
przez
Redakcję
KIEDY EGZEKUCJĘ KOMORNICZĄ MOŻNA UNIEWAŻNIĆ I ODEBRAĆ ZABRANE NAM PIENIĄDZE
  Natalia Świtalska  
  Anuluj-Dlug.pl  
  05.03.2020  
 

KIEDY EGZEKUCJĘ KOMORNICZĄ MOŻNA...

To jest moment, którego wszyscy się obawiają. Spotkanie z komornikiem, który przychodzi i zabiera naszą własność. A oprócz zasądzonych kosztów, pobiera szereg innych [...]
Copyright © Mazovia24.pl (MPI) & Partnerzy
NIP: 525-119-31-40
REGON: 141422602
Santander Bank Polska 84 1910 1048 2255 0065 3365 0001