SPOŁECZEŃSTWO
KULTURA
GOSPODARKA
POLITYKA
WIEDZA
SPORT
WYPOCZYNEK
PRAWO
URZĘDOWE
↵ Mazovia24.pl - CYKLE
↵ Mazovia24.pl - RUBRYKI
Mazovia24.pl - SONDAŻEWybierz Powiat..
↵ Mazovia24.pl - Kontakt
Redakcja
e-mail: redakcja@mazovia24.pl
tel.: 600 989 222
05-250 Radzymin, skr. pocztowa: 37
czynne w godzinach 10:00 - 17:00
Redaktor Naczelny
e-mail: naczelny@mazovia24.pl
Zarząd / Reklama
e-mail: zarzad@mazovia24.pl
tel.: 608 503 403
czynne w godzinach 10:00 - 17:00
Obsługa Prawna
e-mail: biuro@kancelariarudnik.pl
tel.: 22 786 50 16
Kancelaria Adwokacka Rudnik
* kontakty do poszczególnych redaktorów na stronach osobowych (Mazovia24.pl - REDAKTORZY)
Mazovia24.pl - REDAKTORZYMazovia24.pl - PARTNERZYNAPISZ DO NAS..
×
 
 OSTATNIE 
 WYDARZENIA 
 PUBLICYSTYKA 
 INFORMACJE 
 RUBRYKI 
 
szukaj dokładnie w takiej postaci
 
Miejsce | Ostatnie
Wyszukaj
 INFORMACJE  • powiat grójecki • gmina Grójec 
Zdjęcia: szer. Marta Franaszczyk
SZKOLENIE POD NAPIĘCIEM 23.09.2020
opr.: ppor. Marek Pikulski
Służba Więzienna w Stawiszynie rozpoczęła kolejny kurs zawodowy dla skazanych recydywistów. Grupa 12 osadzonych, którzy chcieli podnieść swoje kwalifikacje, uczestniczy w szkoleniu przygotowującym do zawodu elektryka z uprawnieniami do 1 kV. Edukacja skazanych na kursie zawodowym realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020.
Nowe możliwości z nowym zawodem
Brak wykształcenia i posiadania konkretnego zawodu w dużym stopniu pozbawia człowieka możliwości zdobycia i utrzymania pracy, a co się z tym wiąże – również środków na swoje utrzymanie. Deficyty w zakresie wiedzy i umiejętności umożliwiających uzyskanie oraz utrzymanie satysfakcjonującej pracy, niejednokrotnie skłaniały osadzonych do poszukiwania innych źródeł dochodu, a w konsekwencji wchodzenia w konflikt z prawem. Dlatego w oddziaływaniach resocjalizacyjnych funkcjonariusze Służby Więziennej duży nacisk kładą właśnie na nauczanie i pracę. Jedną z dostępnych form kształcenia dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności są kursy zawodowe. W Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie Aresztu Śledczego w Grójcu cyklicznie realizowane są szkolenia w ramach POWER. Dają one skazanym szansę powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.
Obecnie jednostka penitencjarna w Stawiszynie prowadzi kurs przygotowujący do uzyskania uprawnień elektryka. Szkoleniem zawodowym w pierwszej kolejności obejmowani są ci więźniowie, którzy nie mają wyuczonego zawodu lub mają taki zawód, w którym dotychczas nie potrafili znaleźć zatrudnienia. Zgodnie z założeniami projektu, w szkoleniu obecnie bierze udział 12 skazanych. W trakcie zajęć nabywają oni komplet wiedzy i praktycznych umiejętności wymaganych w pracy na stanowisku elektryka. Poznają w szczególności podstawowe prawa fizyki stosowane w elektrotechnice, budowę instalacji elektroenergetycznych, wykonywanie prac kontrolno-pomiarowych, zasady postępowania w czasie awarii, racjonalne gospodarowanie energią, zagadnienia ochrony przeciwporażeniowej. Ta wiedza przekazywana przez doświadczonych nauczycieli i praktyków zawodu w połączeniu z możliwością wykonania pierwszych instalacji pod okiem profesjonalistów, z pewnością pozwoli zdać egzamin i uzyskać stosowne uprawnienia elektryczne do 1 kV. A to już naprawdę wysokie napięcie!
Niewątpliwie najważniejszym aspektem całego szkolenia są zajęcia praktyczne realizowane na terenie Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie. Pierwsze efekty już są widoczne. Modernizowane są w przede wszystkim instalacje elektryczne w pomieszczaniach ogólnodostępnych. Wykonane przez skazanych prace poprawiają bezpieczeństwo, estetykę i są najlepszą oceną wysokiej jakości prowadzonych kursów. Efekty pozostaną widoczne na lata. Dodatkowym elementem realizowanych przez Służbę Więzienną szkoleń, jest edukacja skazanych w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień postępowania z poszkodowanym w wyniku porażenia prądem. Osadzeni otrzymują więc kompleksową wiedzę i umiejętności praktyczne, aby po odbyciu kary móc uczciwe zarobić na swoje utrzymanie i nie wracać na drogę przestępstwa.

PO WER
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Program wspiera również innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach. Projekty realizowane przez Służbę Więzienną w ramach PO WER to przede wszystkim podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. W projekcie prowadzone są działania związane ze wzrostem aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Corocznie zakłady karne opuszcza około 90 tys. osób, które muszą zostać ponownie zintegrowane z rynkiem pracy i społeczeństwem. Dlatego znaczna część działań w zakresie reintegracji społecznej wykonywana jest przed opuszczeniem zakładu karnego, aby do środowiska powracały osoby już przygotowane do udziału w życiu społecznym, posiadające szanse na wejście na rynek pracy dzięki uzyskiwanym w projektach umiejętnościom, kwalifikacjom i kompetencjom.

Nauką i pracą ludzie się bogacą
Oddział Zewnętrzny w Stawiszynie jest integralną częścią Aresztu Śledczego w Grójcu. W Stawiszynie odbywają karę pozbawienia wolności skazani recydywiści w warunkach zakładu karnego typu półotwartego. Niewiele jednak osób wie, że w Stawiszynie funkcjonuje profesjonalna baza szkolno-dydaktyczna. Od kilku już lat działa tu Centrum Kształcenia Ustawicznego, w którym w bieżącym roku szkolnym naukę podjęło 24 uczniów kwalifikacyjnego kursu zawodowego stolarza. Dodatkowo w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie cyklicznie organizowane są inne kursy zawodowe, m.in. w ramach projektu POWER. Zainteresowanie zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych wśród skazanych jest cały czas duże. Osadzeni chętnie korzystają z tej formy kształcenia. Duża część uczestników szkolenia zostanie też zatrudniona w trakcie odbywania kary. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom praktycznym skazani po opuszczeniu zakładu karnego będą potrafili w sposób zgodny z obowiązującymi normami zarobić pieniądze na swoje utrzymanie. Służba Więzienna przygotowując skazanych do prawidłowego funkcjonowania na rynku pracy, umożliwia osobom odbywającym karę pozbawienia wolności właściwe funkcjonowanie w społeczeństwie i minimalizuje ryzyko powrotu do przestępstwa.
KOMENTARZE
Brak aktualnych komentarzy.
*  Redakcja Mazovia24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane jako komentarze i na bieżąco usuwa wszelkie materiały uznawane za obraźliwe. Zawartość każdego wpisu wyraża osobiste poglądy i opinie autora. Zabrania się umieszczania treści obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. Złamanie tej zasady będzie przyczyną natychmiastowego usunięcia wpisu.
GAds body - poz - 880x150 bot
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2022-05-24
USD 4,3071 -0,69%
EUR 4,6107 -0,14%
CHF 4,4723 -0,07%
GBP 5,3775 -1,37%
Wspierane przez Money.pl
GAds kolumna - poz. - 280x250
Polecane
przez
Redakcję
KIEDY EGZEKUCJĘ KOMORNICZĄ MOŻNA UNIEWAŻNIĆ I ODEBRAĆ ZABRANE NAM PIENIĄDZE
  Natalia Świtalska  
  Anuluj-Dlug.pl  
  05.03.2020  
 

KIEDY EGZEKUCJĘ KOMORNICZĄ MOŻNA...

To jest moment, którego wszyscy się obawiają. Spotkanie z komornikiem, który przychodzi i zabiera naszą własność. A oprócz zasądzonych kosztów, pobiera szereg innych [...]
Copyright © Mazovia24.pl (MPI) & Partnerzy
NIP: 525-119-31-40
REGON: 141422602
Santander Bank Polska 84 1910 1048 2255 0065 3365 0001